Frieze New York 2016: Энэ жил уран бүтээлчид золгүй явдал хийж байна