Фриз Нью Йорк 2016: Алекс Да Корте үзэсгэлэн яармагт дүүлэн нисэв