Фриз бизнест нээлттэй, харин Тед Круз дэлгүүрээ хааж байна