Телфар Нью-Йоркийн загварын долоо хоногийн сүүлчийн зоогийг Келела, Венус X, Дэв Хайнс нартай хамт зохион байгууллаа