2017 CFDA Awards-ын Улаан хивсний ёслолоос эхлээд ялагчийн алхалт хүртэлх хамгийн илэн далангүй мөчүүд