Шинэ ганц бие Зэйн Малик 2 хүзүүний шивээс хийлгэжээ