Кэйт Хадсон түүний толгойг хусахад хэн тусалсаныг илчилсэн бөгөөд энэ нь таны хүлээж байсан хүн биш юм