Vaping нь дараагийн халуун эрүүл мэндийн чиг хандлага байхыг хүсдэг. Би үүнийг туршиж үзэхэд юу болсныг энд харуулав