Крис Эванс, Женни Слейт нар дахин салсан гэж мэдээлсэн