Муглерийн хувцас хэрхэн шинэ поп одны дүрэмт хувцас болсон бэ