Л.А. MOCA-ийн захирал Клаус Бизенбахтай гэртээ (ба түүний тэжээвэр галуу, аяга бялуу)