Уугуул хүү' киноны хамгийн орчин үеийн зүйл бол Хар урлаг юм