Поп соёлын мэргэжилтнүүд өөрсдийн дуртай баазын дүрсийг сонгодог