Зөвхөн октавын зай'' High Fashion болон Camp Glamour-тай гэрлэж байна