Флоренс Уэлчийн тоглосон Грета Гервигийн "W" загварын уран зөгнөлийг үзнэ үү