Жижи Хадид Панкийн хатан хаан Дебби Харри болон хувирав