Маргад Фенелл өөрийгөө хажуугийн хачирхалтай дүрд хувиргав