Зэндая, Жон Дэвид Вашингтон нар "Нар дахь тэдний байр" кинонд тоглосон