Камилл Коттин та түүний агент руу залгах шаардлагагүй