Урлагийн зах зээлийн платформын ард байгаа хамт олон баярын бэлгийн санаагаа хуваалцаж байна