Loewe-ийн эелдэг, зэрлэг ертөнц бол яг л загварт хэрэгтэй зүйл