Дэвид Кордански, Минди Шаперо нарын гэрт урлаг үргэлж нэгдүгээрт ордог