Уран бүтээлчид сюрреалистуудын орхисон газраасаа эхэлж байна